February 21, 2024
News Ticker

Adrian Ţuţuianu, plângere penală împotriva consilierilor judeţeni PNL pentru “abuz in serviciu”!

Urmare a apariției în spațiul public a unor informații, care nu reflectă realitatea, despre proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al Județului Dâmbovița a 7 apartamente cu destinația „locuințe de serviciu”, situate în municipiul Târgoviște, strada Justiției nr. 37-39, proiect de hotărâre ce a fost dezbătut la punctul 14 al ordinii de zi aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Dâmbovița, ce s-a desfășurat în data de 26.09.2016 – pentru o informare corectă și obiectivă a opiniei publice, sunt obligat să fac următoarele precizări:

În anul 2013, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 180/2013, prin care Consiliul Judeţean Dâmboviţa a preluat un imobil teren – cu suprafața de 26,5 ha, situat în Târgovişte, (aparținând domeniului public al Judeţului Dâmboviţa) – din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, acest teren fiind necesar pentru realizarea unui proiect de dezvoltare a Judeţului Dâmboviţa, respectiv a Municipiului Târgovişte.

Cumpărarea celor 7 apartamente cu destinaţia ,,locuinţe de serviciu” s-a efectuat legal, în baza prevederilor HG nr. 180/2013, procedura de licitaţie publică fiind parcursă de către o comisie constituită atât din consilieri judeţeni aparținând fiecărei formaţiuni politice, cât şi din funcţionari publici.

Apartamentele achiziţionate răspund cerinţelor impuse de Legea locuinţei nr. 114/1996 şi, respectiv, solicitării Ministerului Afacerilor Interne. Suprafaţa construită este de 112 mp, iar suprafața utilă este de 91 mp pentru 4 apartamente. Pentru celelalte 3 apartamente, suprafața construită este de 101 mp, iar cea utilă este de 83 mp.

Preţul mediu de vânzare pe apartament, rezultat în urma licitației, a fost de 303.520 lei care, la cursul BNR de 1 Euro = 4,4568 lei, valabil pentru ziua încheierii procesului-verbal de predare – primire a apartamentelor, și anume 26.08.2016, reprezintă 68.103 Euro.

Structura preţului se prezintă astfel: total preţ – 68.103 Euro, din care: 55.959 Euro – sumă încasată de vânzător; 11.350 Euro – TVA; 794 Euro (certificate energetice, taxe intabulare OCPI, onorarii notariale).

În baza celor prezentate, se constată că 1 mp din totalul suprafaţei construită de 112 mp costă 608 Euro, iar în cazul celor de 101 mp costă 674 Euro.

În condiţiile în care, până la data de 16 aprilie 2017, aceste apartamente trebuie transmise în domeniul public al statului, acţiunea de includere în domeniul public al judeţului Dâmboviţa devine stringentă, deoarece urmează a fi parcursă încă o etapă de atestare a apartenenţei la domeniul public, care se va realiza numai prin iniţierea unui proiect de hotărâre de guvern.

În calitate de Președinte al CJD și ordonator principal de credite, am aprobat raportul procedurii de achiziție a apartamentelor. Astfel, o primă abordare a fost făcută în ședința ordinară a Consiliului Județean din data de 16 decembrie 2015. După aceea, prin hotărârea nr. 17/21.01.2016, a fost aprobată nota de fundamentare a caietului de sarcini și procedura de achiziție în vederea cumpărării celor 10 apartamente cu destinația „locuințe de serviciu”.

Pe cale de consecință, în continuare, nu ne putem îndeplini obligația asumată prin Hotărârea de Guvern nr. 180/2013 și va trebui să restituim cele 26,5 ha de teren Ministerului de Interne, iar blocarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al Județului Dâmbovița a 7 apartamente cu destinația „locuințe de serviciu”, situate în municipiul Târgoviște, strada Justiției nr. 37 – 39, pune în pericol toate proiectele din zona fostei unități militare de la gară, aflate în curs de implementare și anume:

  • Complexul Sportiv (din care face parte și proiectul noului stadion) – 234.801.600 lei (52.178.133,3 Euro);
  • Drumul de legătură DJ 720E între Gara Târgoviște Sud și centura orașului – 12.117.520 lei (2.692.782,2 Euro);
  • Sediul Registrului Auto Român – în valoare de 1.700.000 euro. Pentru realizarea sediului, Registrului Auto Român i s-a transmis, în baza HCJD nr. 230/2013, un teren cu suprafaţa de de 10.000 mp pentru care Consiliul Județean Dâmbovița încasează anual o redevenţă de 8.000 Euro;
  • Proiectul european pentru reabilitarea Școlii de Cavalerie (depus la ADR Sud-Muntenia) – 2.700.000 Euro;
  • Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița ISU – 4.534.208,1 lei, la care se adaugă cheltuieli de proiectare și dirigenție de șantier în valoare de 210.689,12 lei (1.007.601,8 Euro);
  • Sediu pentru arhivele județene (proiect în lucru, cu servicii contractate în valoare de 111.600 lei, cu un total estimat pentru investiție în valoare de 2.245.573 lei)
  • Locuințe de serviciu (plătite, care vor rămâne în patrimoniul Consiliului Județean Dâmbovița) – 476.721 Euro).

Se dovedește astfel că nefinalizarea acţiunii de includere în domeniul public al judeţului Dâmboviţa are în mod evident consecințe grave şi asupra investiţiilor în valoare de peste 60 milioane Euro, ce urmează a fi realizate pe terenul în suprafaţă de 26,5 ha.

Problema principală pe care eu o delimitez de orice conotaţie politică rămâne, în acest moment, continuarea finanţării lucrărilor pe care ni le-am propus. În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, pun şi voi pune mereu pe primul loc interesele cetățenilor dâmboviţeni. În cazul de faţă, nu ne permitem să afectăm bugetul public al Județului Dâmbovița. De aceea, voi acţiona în direcţia restabilirii unui climat constructiv în Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Un prim pas este convocarea plenului CJD, joi, 29 septembrie 2016, ora 8:00, într-o ședinţă extraordinară, la sediul Bibliotecii Județene I. H. Rădulescu Târgoviște, la propunerea unui grup de consilieri, în cadrul căreia se vor relua discuțiile pe marginea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Dâmbovița a 7 apartamente cu destinația „locuințe de serviciu”, situate în municipiul Târgoviște, strada Justiției.

Referitor la acuzațiile ce mi-au fost aduse pe marginea acestui subiect, solicit reprezentanților Organizației Județene Dâmbovița a Partidului Național Liberal să pună la dispoziția organelor abilitate ale statului orice dovadă cu privire la existența unor interese personale în domeniul investițiilor imobiliare. Prin urmare, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, voi sesiza instituțiile statului pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, cu privire la prejudiciile aduse fiecărui proiect de investiții mai-sus amintit – pus în pericol prin neaprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al Județului Dâmbovița a 7 apartamente cu destinația „locuințe de serviciu”, situate în municipiul Târgoviște, strada Justiției nr. 37 – 39.

Președinte,

conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1