January 22, 2019
News Ticker

Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia! Seminar de informare la Consiliul Județean Dâmbovița


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, organizează în data de 18 aprilie, un seminar de informare cu privire la principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului finanțat prin POCU.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 11:00, la Sala Unirii din cadrul  Consiliului Județean Dâmbovița, din P-ța Tricolorului, nr. 1, municipiul Târgoviște.

Cu această ocazie vor fi prezentate oportunitățile de formare antreprenorială ce vor fi oferite gratuit prin organizarea a 14 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al regiunii Sud Muntenia. Grupul țintă al proiectului este reprezentat din minimum 336 de persoane: 236 de șomeri și persoane inactive și 100 de angajați (inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă), care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană și au reședința sau domiciliul în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. Competențele dobândite de aceștia vor fi certificate ANC. Pentru stimularea implicării grupului țintă, în cadrul fiecărui stagiu de curs va fi organizat un concurs cu premii în bani.

Motivația principală o va reprezenta însă posibilitatea accesării ajutorului de minimis (în valoare de maxim 40.000 de euro), ce va permite cursanților punerea în practică a ideilor lor de afaceri. În acest sens, va fi lansată o competiție de planuri de afaceri, care va fi deschisă atât persoanelor din grupul țintă care vor participa la programul de formare în domeniul antreprenoriatului, cât și altor persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care intenționează să-și deschidă o afacere. În urma aplicării planurilor de afaceri de către membrii grupului țintă și evaluării acestora, vor fi selectate minimum 42 de planuri de afaceri, ce vor beneficia de ajutor de minimis.

Pentru confirmarea participării, vă rugăm să contactați până în data de 17 aprilie, ora 12:00, experții Organizare evenimente din cadrul ADR Sud Muntenia la adresa de e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro sau la tel.: 0242/331.769, persoane de contact: Diana NEAGU (tel.: 0733/449.679), Andreea Emma PLOEȘTEANU (tel.: 0725/723.799), experți Serviciul Comunicare.

Atașate vă transmitem invitația, precum și agenda evenimentului, ce va avea loc în data de 18 aprilie, la sediul CJ Dâmbovița, începând cu ora 11:00.

Vă așteptăm cu drag!

Cu deosebită considerație,

Andreea Emma Ploeșteanu,

Expert Organizare evenimente în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta – Regiunea Sud Muntenia!”

Direcţia Dezvoltare şi Comunicare

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel.: 0242/331.769; fax: 0242/313.167

Mobil: 0725/723.799

E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro; office@adrmuntenia.ro
Website: www.adrmuntenia.ro; http://regio.adrmuntenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este, potrivit Legii nr. 315/ 2004, privind dezvoltarea regională în România, organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, fiind coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, conducându-se după principiul autogestiunii economico-financiare. ADR este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 în regiunea Sud Muntenia.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.