February 17, 2019
News Ticker

“Tehnici alternative de comunicare cu elevul cu CES” ! Simpozion Național la Școala Specială Târgoviște


În data de 28 aprilie 2018, Școala Gimnazială Specială Târgoviște organizează a II-a ediție a Simpozionului Național ”Tehnici alternative de comunicare cu elevul cu CES” . Vă așteptam înscrierile cu mare drag! Aveti mai multe informații mai jos.

SIMPOZION NAȚIONAL
EDIȚIA a II-a
TEHNICI ALTERNATIVE DE COMUNICARE CU ELEVUL CU CES

Data desfășurării: 28 aprilie 2018 Târgovişte

INSTITUȚIE ORGANIZATOARE
Școala Gimnazială Specială Târgoviște
Date de contact: Str. I. Ghica, nr. 2, loc. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod poștal 130121
Tel/fax: 024 5615 862
E-mail scspecialatgv@yahoo.com
Web: www.scspecialatgv.ro

INSTITUȚII PARTENERE:
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Casa Corpului Didactic Dâmbovița
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Marinescu Eugenia, Director Școala Gimnazială Specială, Târgoviște , Tel. : 0726744331,
Adresa de e-mail: jenimarinescu@yahoo.com
Prof. Stoica Magdalena Mariana, Director adjunct, Școala Gimnazială Specială Târgovişte
Tel. : 0726320940, Adresa de e-mail: mady_20022002@yahoo.com

GRUP ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care lucrează cu elevii cu CES, cadre didactice din învățământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, profesori logopezi, profesori psihologi, psihologi, consilieri psihologi etc.); personal didactic auxiliar (informaticieni, bibliotecari școlari).

LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII: Școala Gimnazială Specială Târgoviște Str. I. Ghica, nr. 2, loc. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod poștal 130121
SCOPUL ACTIVITĂȚII
Dezvoltarea competenţelor profesionale în vederea stimulării şi recuperării elevilor cu CES prin
intermediul tehnicilor alternative de comunicare.

DATA/ ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂŢII:
28 aprilie 2018 (6 ore)

SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI
Secțiunea I: Bune practici în comunicarea alternativă, verbală și nonverbală, cu elevul cu tulburări din spectru autist (metode şi tehnici aplicate elevilor în urma participării la diverse cursuri de formare; metode și tehnici alternative și augmentative; diseminare tehnici specifice; strategi de lucru; program de intervenție personalizat) – 25 participanți direcți
Participanți
Cadre didactice din învățământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, logopezi, psihologi, consilieri, mediatori şcolari).
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care lucrează cu elevii cu CES;
Personal didactic auxiliar (informaticieni, bibliotecari școlari).

Secţiunea a II-a: Tehnici de stimulare a comunicării cu elevul cu ADHD
(Program de intervenție personalizat; studii de caz; softuri educaționale utilizate în activitatea cu elevii cu CES; strategii terapeutice eficiente în compensarea şi reabilitarea copiilor cu CES etc.) – 25 participanți direcți
Participanți:
Cadre didactice din învățământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, logopezi, psihologi, consilieri etc).
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care lucrează cu elevii cu CES.
Personal didactic auxiliar (informaticieni, bibliotecari școlari).

Secţiunea a III-a: Strategii de lucru diferențiat eficiente pentru elevul cu tulburări specifice de învățare (Program de intervenție personalizat; softuri educaționale utilizate în activitatea cu elevii cu CES; strategii terapeutice eficiente în compensarea şi reabilitarea copiilor cu CES, referate, proiecte didactice, prezentare de activități extrașcolare de succes etc.) – 25 participanți direcți
Participanți:
Cadre didactice din învățământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, logopezi, psihologi, consilieri etc).
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care lucrează cu elevii cu CES;
Personal didactic auxiliar (informaticieni, bibliotecari școlari).

WORKSHOP
Tehnici alternative de comunicare cu elevul cu CES
25 de participanți
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care lucrează cu elevii cu CES;
Cadre didactice din învățământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, logopezi, psihologi, consilieri etc);
Personal didactic auxiliar (informaticieni, bibliotecari școlari.

EXPOZIȚIE DE LUCRĂRI DE ARTTERAPIE
Suflet de copil special, oglindit în ochii mamei

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI

Înscrierea participanților la simpozion, în perioada 01. 03. 2018 – 10. 04. 2018.
Transmiterea fișei de înscriere. Termen 10. 04. 2018
Expedierea lucrărilor pe adresele de e-mail:
Ø simpspecialatgv@yahoo.com ( pentru secțiunea I);
Ø simpspecialatgv2@yahoo.com ( pentru secțiunea II);
Ø simpspecialatgv3@yahoo.com ( pentru secțiunea III). Termen 10. 04. 2018
Primirea lucrărilor elaborate conform cerințelor ce se regăsesc mai jos. Termen: 10. 04. 2018
Sortarea lucrărilor pe secțiuni. Termen 10. 04. 2018
Evaluarea lucrărilor de către o comisie formată din moderatorii de la nivelul secțiunilor, în baza unei grile de evaluare. Termen 15. 04. 2018
Informarea participanților ale căror lucrări nu vor fi publicate. Termen 17. 04. 2018
Realizarea CD-ului. Termen 25. 04. 2018
Derularea simpozionului, conform agendei în data de 28. 04. 2018
• CERINȚE PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
– Microsoft Word, 2-4 pagini format A4, orientat “Portrait”, margini de 2 cm;
– Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;
– Autorul/autorii lucrării se vor menţiona după titlu. Se vor preciza: funcția didactică, prenumele şi numele, instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Nu se folosesc prescurtări;
– Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12, tehnoredactare la un rând, alinere stânga-dreapta;
– Imaginile sau pozele trebuie să fie clare, cu dimensiunile 100 x 80 mm, centrat;
– Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
– Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie care se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: autor, titlu lucrare, editura, localitate, an;
– Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă/adeverință;
– Lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior se vor constitui pe CD cu ISBN.
– Lucrarea va fi transmisă în format electronic împreună cu fișa de înscriere.

ATENŢIE !
§ Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
§ Nu se percepe taxă de înscriere.
§ Prezența participanților din județ este obligatorie la lucrările simpozionului.
§ Acordul de parteneriat semnat si ștampilat il veți trimite scanat. Participanții indirecți vor primi un exemplar odata cu diplomele si CD-ul prin poșta. Participanții direcți vor primi un exemplar în ziua desfășurării simpozionului.

MOD DE CERTIFICARE/ PARTICIPARE: Persoanele participante la sesiune vor primi diplomă/ adeverință de participare și CD-ul cu ISBN cuprinzând lucrările participanţilor.

 

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.