April 23, 2019
News Ticker

ISU Basarab I Dâmbovița! Exercițiu pentru testarea Planului de Urgență Externă, la Doicești


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a desfăşurat un exerciţiu de cooperare şi conducere, cu forţe şi mijloace în teren, având ca temă Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pe timpul situaţiilor de urgenţă generate de accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport şi depozitare substanţe periculoase: Testarea Planului de urgență externă la un operator economic tip SEVESO.

SCENARIUL EXERCIŢIULUI

Situaţia operativă specială nr.1

În data de 15 martie a.c., în jurul orei 11:00, în urma căderii unor obiecte din atmosferă, cel mai probabil elemente de satelit pentru comunicații, mai multe construcţii din cadrul unui operator economic (care intră sub incidența prevederilor legale privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase – SEVESO) din localitatea Doiceşti au fost distruse sau afectate (Depozitul de bicromat de sodiu – distrugere totală; Depozit ambalaje periculoase – distrugere totală; Magazia Caolin – distrugere parțială; Stație tratare ape uzate – distrugere totală).

În urma producerii evenimentului s-au înregistrat 2 victime din rândul lucrătorilor care își desfășurau activitatea în zonele afectate (1 lucrător la depozitul de bicromat de sodiu și 1 lucrător la magazia Caolin). Este necesară demararea imediată a acțiunilor de salvare a persoanelor incarcerate sub elementele de construcții.

Totodată, având în vedere că depozitul de bicromat de sodiu este expus precipitațiilor abundente, precum și faptul că instalațiile stației de epurare nu funcționează, există pericolul producerii unei poluări pe râul Ialomița, în care se deversează apele ce provin de la operatorul economic afectat.

Măsuri:

– activarea grupei operative constituite la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa;

– întrunirea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) al comunei Doiceşti; 

– activarea Centrului de Coordonare a Intervenției (CCI – din care fac parte reprezentanţi ai structurilor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă).

Situaţia operativă specială nr.2

În data de 15 martie a.c., în jurul orei 12:00, un cetățean aflat pe malul râului Ialomița, în zona punctului de deversare a canalului de canalizare dinspre operatorul economic, a informat prin SNUAU 112 despre observarea unei pete de culoare portocalie pe râul Ialomița. Suprafața aproximativă a petei este de 20 mp, în extindere.

Măsuri:

– în cadrul Centrului de Coordonare a Intervenției (CCI), specialiştii în domeniu (de la operatorul economic afectat, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa) vor stabili măsurile și acțiunile necesare pentru limitarea și reducerea efectelor poluării accidentale produse pe râul Ialomița.

– pentru a preveni contaminarea populaţiei din zonă (posibil a fi afectată de poluarea accidentală a râului Ialomiţa) s-au dispus măsuri pentru atenţionarea cetăţenilor privind interzicerea consumului de apă, până la remedierea situaţiei.

OBIECTIVELE GENERALE ALE EXERCIŢIULUI:

 • testarea viabilităţii Planului de Urgenţă Externă şi al Planului de Urgenţă Internă al operatorului economic;
 • antrenamentul forţelor de intervenţie pentru realizarea reacţiei aşteptate la un eveniment major produs la un operator SEVESO;
 • verificarea funcţionării fluxului informaţional-decizional;
 • realizarea unei bune cooperări pentru o acţiune intergrată şi eficientă a forţelor participante.

FORŢE PARTICIPANTE LA EXERCIŢIU:

I.S.U. „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa:

 • Personal de conducere, Grupa Operativă, alte persoane cu atribuţii pe linia de activitate a obiectivului, cu 1 autoturism muncă operativă şi 1 microbuz – 14 persoane;
 • Detaşamentul de pompieri Târgovişte: 1 APIC, 1 ASAS – 7 persoane;
 • Detaşamentul de pompieri Pucioasa: 1 APIC, 1 ASAS, 1 ambulanţă SMURD – 10 persoane;

Alte forţe:

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa;
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa;
 • Serviciul de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa;
 • Agenţia Pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa;
 • Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa;
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa;
 • Stația Meteorologică Târgoviște;
 • Primăria Comunei Doiceşti;
 • Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa;
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa;
 • Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Dâmboviţa;
 • Specialişti şi Grupa de intervenţie din obiectiv.

În astfel de situaţii, populaţia trebuie să respecte următoarele reguli de comportare şi acţiune:

 • Urmaţi întocmai anunţurile făcute de autorități, prin intermediul mass-mediei sau prin mijloacele de alarmare!
 • Anunţaţi-vă vecinii şi prietenii despre pericolul chimic (de preferinţă prin telefon)!
 • Nu utilizaţi apa din sursele proprii decât cu acceptul autorităţilor! Aceasta ar putea fi infestată în urma poluării chimice accidentale.
 • Consumaţi numai apă îmbuteliată sau apa pusă la dispoziţie de autorităţi!
 • Închideţi animalele în grajduri pentru a nu consuma apă din surse infestate!
 • În cazul în care autorităţile dispun evacuarea de urgenţă a zonelor afectate, respectaţi decizia de evacuare. Nu vă puneţi în pericol viaţa refuzând să vă evacuaţi!
 • Nu părăsiţi locul de adăpostire până nu se anunţă că acest lucru este posibil!
Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.