February 18, 2019
News Ticker

Crucea Roșie Dâmbovița! Află calendarul concursului Sanitarii Pricepuți 2018


“Sanitarii Pricepuți” este singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor de bază care se desfășoară în școlile din România de 56 de ani fără întrerupere. La concurs poate participa, benevol, orice elev din învățământul gimnazial (cl.V-VIII) și liceal (cl.IX-XII).

Concursul „Sanitarii Pricepuți” este organizat de Crucea Roșie Română împreună cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Concursul “Sanitarii Pricepuți” se adresează copiilor și tinerilor și vizează atingerea următoarelor obiective:  însușirea cunoștințelor de bază și a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază, păstrarea și îmbunătățirea sănătății fizice, promovarea ocrotirii mediului înconjurător, dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflați în suferință,  însușirea cunoștințelor de bază despre Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, despre istoria Societății Naționale de Cruce Roșie din România, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Roșii.

În conformitate cu  prevederile  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului pentru Sănătate şi Prim Ajutor „Sanitarii Pricepuţi”, etapa naţională a competiţiei se organizează în fiecare an, alternativ pentru ciclul gimnazial şi liceal. La etapa naţională din acest an, participă echipajele câştigătoare la etapa pe judeţ şi pe sector al  Municipiului Bucureşti, pentru LICEU (clasele IX – XII).

Având în vedere colaborarea deosebită între Crucea Roșie Dâmbovița și  Dvs. vă rugăm  să ne sprijiniți prin popularizarea datelor de organizare precum și prin delegarea unui reprezentant pentru relatare despre activitățile desfășurate în cadrul concursului „Sanitarii Pricepuți” la nivelul județului Dâmbovița – fazele zonale sau județene conform graficului atașat.

 

Zona (Centre metodice) Data Locatia Ora
Centrul metodic Târgovişte I L 26.03.2018 Șc. „Paul Banică” Tgv. 9,00
Centrul metodic Târgovişte II M 27.03.2018 Șc. „Paul Banică” Tgv. 9,00
Centrul metodic Găeşti M 28.03.2018 Lic. Tehn. „Dr. C. Angelescu” Găești 10,00
Centrul metodic Pucioasa J 29.03.2018 Liceul Tehnologic Pucioasa 10,00
Centrul metodic Băleni V 30.03.2018 Lic. Tehn. „Udrea Băleanu” Băleni 10,00
Centrul metodic Moreni L 11.04.2018 Șc. Gimn. Nr. 1 Moreni 10,00
Centrul metodic Titu M 12.04.2018 Șc. Gimn. Nr. 1 Titu 10,00
Centrul metodic Voineşti M 13.04.2018 Șc. Gim. Voinesti 10,00
Liceele din Târgovişte L 16.04.2018 Liceul „Petru Cercel” Tgv. 10,00
Liceele din judeţ M 17.04.2018 Liceul „N. Ciorănescu” Tgv. 10,00
 ETAPA JUDEŢEANĂ GIMNAZIU M 18.04.2018 Liceul „Spiru Haret Tgv.” 9,00
Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.