October 20, 2018
News Ticker

Dobândire de euro-competențe profesionale! Proiect Erasmus, la Liceul Tehnologic Pucioasa


Din septembrie 2017 LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA implementează proiectul Erasmus + “Dobândire de euro-competențe profesionale noi pentru elevi și profesori VET” – COMPVET Nr. contract : 2017-1RO01-KA102-036571 care se va derula pe 2 ani.Proiectul are în vedere realizarea unui cadru de cooperare între Liceul Tehnologic Pucioasa și parteneri europeni pentru dezvoltarea profesională a elevilor din domeniile Turism , Alimentatie publică și Textile si perfecționarea resurselor umane implicate în educatie astfel încât să asigure absolvenților VET facilitarea inserției pe piața muncii UE.
Proiectul este axat pe două acțiuni:
A1 -stagii de instruire practică în companii europene pentru 21 de elevi în 3 fluxuri, care se vor derula pe parcursul a câte 3 săptămâni fiecare în Polonia, Italia și Spania
A2 – un stagiu de ”Job shadowing” pentru 6 profesori care predau discipline de specialitate organizat de Tellus Education Group în Plymouth / Anglia, în perioada 02-08 noiembrie 2017.

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.