January 18, 2019
News Ticker

PNL Dâmbovița, plângere penală împotriva primarului comunei Gura Ocniței


Partidul Național Liberal-Filiala Dâmbovița  a formulat plângere împotriva Partidului Social Democrat, Organizaţia GURA OCNIȚEI prin primar  IONIȚĂ SORIN, motivat de faptul că sunt încălcate dispoziţiile art.79 si urm.  din Legea 208 / 2015 actualizată, conform căruia:

,,(1) Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziţie locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. (2) Primarii sunt obligaţi să monteze cel puţin un panou electoral şi în fiecare sat aparţinător sau localitate componentă din unitatea administrativ-teritorială respectivă. (3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi. (4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, o altă alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afişe electorale

Așa cum rezultă şi din planşele foto au fost încălcate in mod flagrant dispozițiile legale în sensul că afişele electorale sunt amplasate în staţia de autobuze, pe geamurile aparținând sediul PSD şi în locuri ce nu sunt special amenajate conform legii.

Pentru aceste motive solicităm sancţionarea PSD prin primar, conform dispozitiilor legale.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.